WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy firmy: HUBI, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.mebleklimas.pl, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu: mebli wykonywanych głównie przez właściciela sklepu.

2. Dane firmy: Firma Hubi, 97-500 Radomsko, ul. Marii Dąbrowskiej 99, NIP 772-186-87-78.

3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.mebleklimas.pl są podane w złotych polskich  (są cenami brutto).

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego na stronie sklepu internetowego po wejściu do koszyka zakupów.

2. Podany przez użytkownika adres e-mail może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień. Sklep nie przyjmuje zamówień telefonicznych.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Firma HUBI zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

5. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

6. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. Koszty oraz sposób dostawy zostały określone w formularzu zamówienia. Formy płatności to: przedpłata na konto sklepu lub płatność przy odbiorze.

7. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe. Do każdego towaru dołączamy paragon lub fakturę VAT, dane do faktury należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres: sklep@mebleklimas.pl wraz z nr Twojego zamówienia. Nr zamówienia otrzymasz w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Nr zamówienia sprawdzisz również na swoim koncie w zakładce "Moje zamówienia" .

8. Większość produktów jest dostępnych w naszych magazynach i zostają wysyłane do klienta w ciągu 24-96godzin. W przypadku braku towaru w naszym magazynie czas realizacji zamówienia może wydłużyć się do 14 dni - za każdym razem informujemy klienta o późniejszym terminie realizacji zamówienia. Zamówienia są realizowane w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt ustawowo wolnych od pracy).

9. Nie przyjmujemy zamówień telefonicznych. Zamówienia można składać jedynie poprzez sklep internetowy.

TRANSPORT i GWARANCJA

1. Towary oferowane w sklepie internetowym www.mebleklimas.pl są objęte gwarancją producenta i są ubezpieczone na czas transportu (tylko wysyłka kurierska)

2. Produkty są dostarczane na terenie całego kraju przez firmy kurierskie. Wysyłka tylko na terenie Polski. Towary są dostarczane w fabrycznie nowych opakowaniach ze sztywnej tektury. Kurier nie wnosi paczek powyżej 30kg. Przesyłki są dostarczane w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 16:00. Nie ma możliwości ustalenia dokładnej godziny dostawy. Kurier nie wnosi przesyłek wysyłanych na paletach (złożonych mebli).

3. Na życzenie (drogą email) wysyłamy nr przesyłki, przy pomocy którego można śledzić drogę przesyłki na stronie www firmy kurierskiej. Firma HUBI nie odpowiada za opóźnienia w dostawie wynikające z winy kuriera.

UWAGA!

Gwarantujemy 100% bezpieczeństwa dostawy zamówionych produktów. Wszystkie meble w naszym magazynie kontrolowane na dwóch etapach przygotowania do wysyłki. Każdy wysyłany przez nas towar jest ubezpieczony do pełnej jego wartości. Towar wysyłany do Państwa jest nowy, oryginalnie zapakowany w kartonowe SZTYWNE pudła, oklejone taśmą i folią.

4. Kupujący ma PRAWO i OBOWIĄZEK sprawdzić stan zewnętrzny paczki oraz MEBLA WEWNĄTRZ PACZKI w chwili doręczenia. W przypadku przesyłki za pobraniem paczkę można otworzyć po opłaceniu przesyłki. Pomimo braku wyraźnych uszkodzeń opakowania mebel wewnątrz może ulec zniszczeniu np.: pod wpływem wstrząsów lub nacisku dlatego zawartość paczki należy skontrolować w obecności kuriera.

5. Jeżeli po otwarciu pudełka okaże się, że mebel jest uszkodzony należy powiadomić o tym kuriera, który przywiózł paczkę. W takiej sytuacji kurier sporządzi protokół szkody.

6. W przypadku uszkodzenia mebla do złożenia reklamacji należy bezwzględnie zachować oryginalne opakowanie i dokumenty przewozowe (naklejone na opakowaniu) w celu przygotowania mebla do zwrotu w nienaruszonym stanie.

7. Protokół szkody (jego skan lub wyraźnie zdjęcie), zdjęcie uszkodzonego elementu oraz paragonu lub faktury należy przesłać na adres: sklep@mebleklimas.pl

REKLAMACJE BĘDĄ ROZPATRYWANE POZYTYWNIE TYLKO W PRZYPADKU PRZESŁANIA PROTOKOŁU SZKODY SPORZĄDZONEGO PRZEZ PRZEWOŹNIKA W DNIU DOSTAWY !!!

8. Po otrzymaniu dokumentów i ocenieniu szkody na podstawie zdjęć, przedstawiciel sklepu informuje klienta o dalszym postępowaniu (zwrot uszkodzonego towaru i wysyłka nowego lub wysyłka nowego elementu bez zwrotu uszkodzonego).

ZWROTY

1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000r "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania mebli.

2. Gwarantujemy zwrot całej kwoty zapłaconej za meble i koszt przesyłki na rachunek Klienta. Koszt odesłania paczki zwrotnej ponosi zamawiający. Zwrot jest możliwy gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony i jest w oryginalnym opakowaniu. Nie dotyczy to wyrobów, które wykonane były "na zamówienie", dokonano w nich zmian wymiarów na życzenie Klienta. (ustawa z 2 marca 2000r "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny")

3. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru, poprzez złożenie pisemnego „Oświadczenia o odstąpienia od umowy” i wysłanie go listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres: Firma HUBI, 97-500 Radomsko, ul. Marii Dąbrowskiej 99 lub na adres mailowy sklep@mebleklimas.pl

4. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas gdy towar nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony i nie nosi śladów montażu. Towar musi być zwracany w oryginalnym opakowaniu, starannie zabezpieczony na czas transportu. Przesyłki bez oryginalnego opakowania oraz niewłaściwie zapakowane nie zostaną przyjęte i automatycznie odesłane do nadawcy. Adres zwrotu to: Firma HUBI, 97-500 Radomsko, ul. Marii Dąbrowskiej 99.


5. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru z Zamówienia z kosztami przesyłki do klienta. Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu.
Koszt odesłania do nas  niechcianego towaru ponosi Klient.
Podstawą do zwrotu pieniędzy za oddany towar jest odesłanie przez kupującego oryginalnego paragonu lub faktury VAT do siedziby firmy.
Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Składając zamówienie klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są wykorzystywane w żadnym innym celu.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym jest sąd właściwy dla siedziby przedsiębiorstwa: Firma HUBI, 97-500 Radomsko, ul. Marii Dąbrowskiej 99, NIP 772-186-87-78

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Sprzedający oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 
 2. Kupujący w toku procedury zamówienia Towarów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.
 3. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu: 
  a. świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, 
  b. rozliczenia płatności za zamówione produkty, 
  c. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamówienia, 
  d. oraz o ile Użytkownik wyraził zgodę w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach/usługach Użytkownika (cel marketingowy/newsletter). 
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są: 
  a. przez okres niezbędny do realizacji sprzedaży, a także rozliczeniem płatności oraz dochodzeniem roszczeń; 
  b. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 5. W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
 6. Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.
 7. Szczegółowe informacje dla Użytkowników dot. przetwarzania danych osobowych, w tym celów, podstaw przetwarzania ze wskazaniem przepisów prawa, okresów przetwarzania oraz przysługujących im praw zostają każdorazowo przekazywane Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych. Dodatkowo, szczegółowe dane z zakresu przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zawarte są w Polityce prywatności

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018r
 2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Sklepu.
 3. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Sklepu i nie mają mocy wstecznej.
 • Zarejestruj się

Rejestracja nowego konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się na konto lub zresetuj hasło